Wiersze

Tutaj kącik twórczości: Poezja i Proza

Przyjemnego czytania

Słoneczniki van Gogha

 

Przypatrz się kwiatom

Co w swej wolności

Oddały prostotę życia

Jaśnieją o poranku w ogrodzie

Pochylają koronę do dna wazonu

Wpatruj się bez namysłu

Nie opisuj starego obrazu

Adoruj chwilę, nic nie mów

Akt skruchy słoneczników

umieścił malarz szalony

W cichym kącie życia 

Malujesz oczami swój

Świat, jak ten artysta

 

 

Więcej wierszy już niebawem, proszę o cierpliwość i zaglądanie 😊