Wiersze

Tutaj kącik twórczości: Poezja i Proza

Przyjemnego czytania

Każdy widzi to co chce widzieć

Zobacz co miłe sercu